අලුත් හුස්මක් ව්‍යාපෘතිය ඇරඹුණු වගයි..

අලුත් හුස්මක් ව්‍යාපෘතිය ඇරඹුණු වගයි…….

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ මරණ රාශියකට හේතුවක් වන පිළිකා රෝගී තත්වයන් මූලික අවස්ථාවේදීම හඳුනා ගැනීමටත් එහි ව්‍යාප්තිය තීරණය කිරීමටත්, PET/CT ස්කෑන් පරීක්ෂාව සිදුකරන අතර ඒ සඳහා FDG (Fluro Deoxy Glucose) නම් විකිරණශීලී ඖෂධය ශරීර ගත කල යුතුය. අද වන විට මෙම විකිරණශීලී ඖෂධය විශාල පිරිවැයක් දරා ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරනු ලබන අතර, ඉතා සීමිත රෝගීන් පිරිසකට පමණක් මෙම ඖෂධය ලබා දීමට සිදු වී ඇත.

පවතින තත්වය හමුවේ රටේ බහුතරයක් ජනතාවට මෙම පහසුකම ලබාදීම උදෙසා, FDG ඖෂධය දේශීයව නිපදවීමට අවශ්‍ය සයික්ලොට්‍රෝන යන්ත්‍රයක් ස්ථාපනය කිරීම කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු විය. එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙස අලුත් හුස්මක් ව්‍යාපෘතිය යටතේ සයික්ලොට්‍රෝන යන්ත්‍රයක් ස්ථාපනය උදෙසා වන අවබෝධතා ගිවිසුම් දෙකක් 2021 ජනවාරි මස 13 වන දින අත්සන් කිරීම සිදු කරනු ලැබීය. සූර්ය බල, සුළං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා සහ ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු චන්න ජයසුමන මැතිතුමා ප්‍රමුඛ කොටගත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ මුලිකත්වයෙන් මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී සිදු කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය හා ජනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය හා එක්ව එම විශ්වවිද්‍යාලීය රෝහල් පරිශ්‍රය තුල මෙම සයික්ලොට්‍රෝන යන්ත්‍රය ස්ථාපනය කිරීමට එකඟතා ප්‍රකාශයක් අත්සන් කිරීම, ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් TMR තෙන්නකෝන් මැතිතුමා හා ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් එහි උප කුලපති මේජර් ජෙනරාල් මිලින්ද පීරිස් මහතා විසින් සිදු කරන ලදී.

එමෙන්ම එම සයික්ලොට්‍රෝන යන්ත්‍රය මගින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන විකිරණශීලී FDG ඖෂධය වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය (MSD) වෙත ලබා දීමට අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් TMR තෙන්නකෝන් මැතිතුමා හා වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය වෙනුවෙන් එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් වෛද්‍ය DRK හේරත් මැතිතුමා විසින් සිදු කෙරිණි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා සහනදායී මිලකට මෙම ඖෂධය ලබා දිය හැකිවන අතර එමගින් විශාල රෝගීන් ප්‍රමාණයකට PET/CT ස්කෑන් පරීක්ෂාව සිදු කර ගත හැකි වනු ඇත. මෙතුළින් ජීවිත රැසක් රැක ගත හැකිවන අතර මෙකී ඖෂධය ආනයනය සඳහා වැයවන විශාල මුදල ඉතිරි කරගනිමින් රටේ සංවර්ධනයට ඍජු දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි වේ. මේ සඳහා මූලිකත්වය දැරීමට හැකි වීම ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය ලද ජයග්‍රහණයකි.