ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ ගරු සභාපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය S. R.D රෝසා මැතිතුමා නැවත පත් වූ වගයි.

විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින රාජ්‍ය ආයතනයක් වන ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස නැවත වරක් මහාචාර්ය S.R.D රෝසා මැතිතුමා, 2023.01.26 වන දින අභිනවයෙන් රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය මඟින් දැනට ක්‍රියාත්මක කරන සයික්ලොට්‍රෝන ව්‍යාපෘතිය (Cyclotron), න්‍යෂ්ටික බලය සඳහා වන මූලික අඩිතාලම සකස් කිරීම, ලංකා තේ සන්නාමයේ භූගෝලීය අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම, ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බ ප්‍රවිකාරකයක් සඳහා වන ශක්‍යතා අධ්‍යනය (Electron Beam Irradiator) වැනි ව්‍යාපෘති මෙතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ආරම්භ කළ අතර, එම ව්‍යාපෘතීන් සාර්ථකව  ඉදිරියට ගෙන යාම මෙතුමාගේ අභිලාෂයයි.

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වන මෙතුමා, විශිෂ්ට භෞතික විද්‍යා මහාචාර්යවරයෙකු සහ අධ්‍යාපනඥයෙකු ලෙස සැළකෙන අතර, මිට පෙර වසර තුනක කාලයක් ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ සභාපති ධූරය මෙන්ම ඊට පෙර වසර තුනක් පමණ කාලයක් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇත.

න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ උන්නතිය උදෙසා කැපවී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ එකම තාක්ෂණික සහාය ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය ,මෙතුමාගේ නායකත්වය යටතේ න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට වඩා හොඳ අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීම හා රටේ සංවර්ධනයට දායක වීම ගරු සභාපතිතුමාගේ අපේක්ෂාවයි.